De menselijke leider

Er is een nieuw soort leider in opkomst, klaar om een menselijkere werkwereld te creëren.
Begin de reis hier.

Werknemers vragen om een nieuw soort leiderschap, en de uitdagingen van deze tijd vereisen dat. Leiders willen prestaties stimuleren en resultaten leveren zonder hun verlangen om voor hun teams te zorgen en hen te ondersteunen te begraven.

Er is een nieuw soort leider in opkomst, klaar om een menselijkere werkwereld te creëren.

Potential Project heeft de drie fundamentele kwaliteiten
en de vijftien kernmentaliteiten voor leiders van de toekomst uitgekristalliseerd. Onderzoek met academische partners en jarenlang werk met uitzonderlijke leidinggevenden van wereldwijde organisaties hebben de validatie geleverd.

Leiders van de toekomst moeten moeilijke dingen op menselijke manieren doen.

Kom ontdekken hoe.

‍‍

Bewustzijn

Mentale behendigheid

Mentale Behendigheid ishet vermogen om je aan te passen aan veranderingen door je aandacht flexibel aan te passen.

Beide/Andere: Met Mentale Behendigheid wissel je tussen hyperfocus (inzoomen) en grootbeeldbewustzijn (uitzoomen).

Zelfbeheersing

Zelfbeheersing is het vermogen om gedisciplineerd vooruitgang te boeken naar doelen die belangrijk voor je zijn.

Beide/Andere: Met Zelfbeheersing beweeg je snel met wat goed en intuïtief aanvoelt, maar toon je voorzichtige terughoudendheid wanneer dat nodig is.

Aanwezigheid

Aanwezigheid is het vermogen om 'hier nu te zijn' en een actieve houding aan te nemen om iemand anders te begrijpen ten voordele van die ander.

Beide/And: Met Aanwezigheid beweeg je je tussen open luisteren en gericht oplossen.

Doel

Doel is het vermogen om te weten en prioriteit te geven aan dat wat betekenis geeft aan jezelf en anderen.

Beide/And: Met Purpose breng je de praktische aspecten van het leven in balans met een op waarden gebaseerd wereldbeeld.

Aanpassingsvermogen

Aanpassingsvermogen is het vermogen om een omgeving van innovatie te bevorderen om de organisatie aan te passen aan de toekomst.

Beide/And: Met Aanpassingsvermogen combineer je de behoefte van een organisatie om op korte termijn te produceren/presteren met een vooruitzicht om het bedrijf en de mensen op lange termijn te ondersteunen.

Medeleven

Groeimindset

Groeimindset is het vermogen om na verloop van tijd beter te worden, door te geloven dat je kunt groeien door te leren en door te zetten.

Beide/An: Met Groeimindset balanceer je tevredenheid met waar je bent en de behoefte om meer te bereiken.

Veerkracht

Veerkracht is het vermogen om jezelf open te stellen voor uitdagingen zodat je beter in staat bent om te reageren op toekomstige stressoren als die zich voordoen.

Beide/An: Met veerkracht schakel je tussen voorbereiden en herstellen.

Transparantie

Transparantie is het vermogen om het onzichtbare zichtbaar te maken, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn.

Beide/Andere: Met Transparantie breng je directheid en openhartigheid in evenwicht met een zachtheid om van dienst te zijn.

Moed

Moed is het vermogen om uit je comfortzone te stappen en uitdagende situaties aan te gaan om er je voordeel mee te doen.

Beide/And: Met moed breng je zowel zelfvertrouwen als kwetsbaarheid.

Vertrouwen

Vertrouwen is het vermogen om een omgeving te creëren waarin mensen zich op hun gemak voelen om zichzelf en anderen naar een hoger doel te tillen.

Beide/And: Met Trust geef je prioriteit aan zowel hoge beveiliging als hoge normen om een productieve maar toch veilige cultuur te creëren.

Wijsheid

Integriteit

Integriteit is het vermogen om te handelen volgens je geweten en moreel geleide waarden.

Beide/Andere: Met Integriteit combineer je het verlangen om trouw te blijven aan jezelf met de behoefte om flexibel te zijn ten opzichte van de waarden en ervaringen van anderen.

Beginner's geest

Beginner's Mind is het vermogen om radicaal open te blijven en de werkelijkheid met frisse ogen te zien.

Beide/Andere: Met Beginner's Mind combineer je je expertise en eerdere ervaringen met openheid en een gebrek aan aannames.

Optimisme

Optimisme is het vermogen om een situatie volledig te accepteren voor wat ze nu is en toch vertrouwen te hebben in de toekomst.

Beide/And: Met Optimisme ben je zowel realistisch als hoopvol.

Nederigheid

Nederigheid is het vermogen om rekening te houden met de mening van anderen en om leiding te geven vanuit een gevoel van vrijgevigheid in plaats van narcisme.

Beide/Andere: Met nederigheid beweeg je je tussen directief en bekrachtigend.

Onbaatzuchtigheid

Onbaatzuchtigheid is het vermogen om iemands vaardigheden en ervaringen te gebruiken om dienstbaar te zijn aan het grotere goed.

Beide/And: Met Onbaatzuchtigheid breng je de behoefte aan zelfautonomie in evenwicht met de behoefte om te verenigen en samen te brengen.

Mind
3
2
1
Medeleven
Bewustzijn
Wijsheid
Bewustzijn
Mentale behendigheid
Zelfbeheersing
Aanwezigheid
Doel
Aanpassingsvermogen
Medeleven
Groeimindset
Veerkracht
Transparantie
Moed
Vertrouwen
Wijsheid
Integriteit
Beginnersgeest
Nederigheid
Onbaatzuchtigheid
Optimisme

Menselijk leider Kompas

Hoe we klanten helpen

Menselijk leider Kompas

Een allesomvattende gids voor de kwaliteiten en denkwijzen van de hedendaagse menselijke leider, gebaseerd op jaren van leiderschapscoaching en ontwikkelingswerk met klanten als Accenture, IKEA, Cisco en Unilever.

Beoordeling van menselijke leiders

Een wetenschappelijk gevalideerd, 360° gebaseerd meetinstrument dat gepersonaliseerde scores en bruikbare rapportages biedt, zodat leiders inzicht krijgen in hun unieke capaciteit voor menselijk leiderschap.

Menselijke Leider
Onderzoek

Driemaandelijkse en geavanceerde rapporten over trends in menselijk leiderschap op basis van eigen onderzoek en analyses van Potential Project.

Lees meer

De beoordeling van de menselijke leider

De Human Leader Assessment meet de menselijke leiderschapsmindsets van een leider en de veranderingen daarin na verloop van tijd.

Hoogtepunten:

  • Het assessment is ontwikkeld door Potential Project gedragswetenschappers in samenwerking met academische onderzoekers. Alle vragen zijn wetenschappelijk gevalideerd.
  • De beoordeling is 360-gebaseerd, dus leiders zien de resultaten van hun zelfbeoordelingen en de beoordelingen van waarnemers (collega's, directieleden) die zijn gekozen om deel te nemen aan de beoordeling.
  • Leiders ontvangen een persoonlijk rapport met tips om hun leiderschap te verbeteren en de kloof tussen hun zelfbeoordeling en de beoordeling van de waarnemer te dichten.
  • Sponsors en beheerders hebben toegang tot een dashboard om geaggregeerde patronen over leiderschapsgroepen te bekijken.

Klaar om de reis te beginnen?

Laten we samen bouwen aan meer menselijke werelden van werk. Als u geïnteresseerd bent om het Human Leader Compass of de Human Leader Assessment naar uw organisatie te brengen, stuur ons dan hier een bericht.

Laten we praten.

Neem contact met mij op
Dank je! Jouw bericht is ontvangen!
! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.