De menselijke leider

Er is een nieuw soort leider in opkomst, klaar om een menselijkere werkwereld te creëren.
Begin de reis hier.

Werknemers vragen om een nieuw soort leiderschap, en de uitdagingen van deze tijd vereisen dat. Leiders willen prestaties stimuleren en resultaten leveren zonder hun verlangen om voor hun teams te zorgen en hen te ondersteunen te begraven.

Er is een nieuw soort leider in opkomst, klaar om een menselijkere werkwereld te creëren.

Potential Project heeft de drie fundamentele kwaliteiten
en de vijftien kernmentaliteiten voor leiders van de toekomst uitgekristalliseerd. Onderzoek met academische partners en jarenlang werk met uitzonderlijke leidinggevenden van wereldwijde organisaties hebben de validatie geleverd.

Leiders van de toekomst moeten moeilijke dingen op menselijke manieren doen.

Kom ontdekken hoe.

‍‍

Bewustzijn

Equanimity

Equanimity is the ability to balance one’s thoughts and emotions to avoid being swept away by extreme impulses.

Zelfbeheersing

Self-mastery is the ability to monitor and regulate one's emotions and thoughts and in turn move towards goals that are important to you.

Aanwezigheid

Presence is the ability to fully bring your mind and heart to the moment to ‘be here now’ with yourself and with others.

Clarity

Clarity is the ability to maintain a clear mind and in turn foster clarity of thought.

Aanpassingsvermogen

Adaptability is the ability to adjust effectively to the diverse needs of people and to the evolving circumstances of the world.

Medeleven

Moed

Courage is the ability to move out of your comfort zone and enter challenging situations to be of benefit. 

Veerkracht

Veerkracht is het vermogen om jezelf open te stellen voor uitdagingen zodat je beter in staat bent om te reageren op toekomstige stressoren als die zich voordoen.

Empathy

Empathy is the ability to recognize and share others’ feelings and perspectives, and the desire to positively influence the course of their emotional journey.

Doel

Purpose is the ability to align your work with core values in the pursuit of creating beneficial results for the greater good.

Vertrouwen

Vertrouwen is het vermogen om een omgeving te creëren waarin mensen zich op hun gemak voelen om zichzelf en anderen naar een hoger doel te tillen.

Wijsheid

Integriteit

Integriteit is het vermogen om te handelen volgens je geweten en moreel geleide waarden.

Beginner's geest

Beginner's Mind is het vermogen om radicaal open te blijven en de werkelijkheid met frisse ogen te zien.

Critical Thinking

Critical Thinking is the ability to evaluate situations and make informed decisions by harmonizing intuition with analytical reasoning.

Nederigheid

Humility is the quality of being aware of your limitations, open to learn, without ego or pretense.

Onbaatzuchtigheid

Selflessness is the ability to manage your ego’s manipulation, so you can lead for the greater good.

Mind
3
2
1
Medeleven
Bewustzijn
Wijsheid
Bewustzijn
Equanimity
Zelfbeheersing
Aanwezigheid
Clarity
Aanpassingsvermogen
Medeleven
Moed
Veerkracht
Empathy
Doel
Vertrouwen
Wijsheid
Integriteit
Beginnende geest
Nederigheid
Onbaatzuchtigheid
Critical Thinking

Menselijk leider Kompas

Hoe we klanten helpen

Menselijk leider Kompas

Een allesomvattende gids voor de kwaliteiten en denkwijzen van de hedendaagse menselijke leider, gebaseerd op jaren van leiderschapscoaching en ontwikkelingswerk met klanten als Accenture, IKEA, Cisco en Unilever.

Beoordeling van menselijke leiders

Een wetenschappelijk gevalideerd, 360° gebaseerd meetinstrument dat gepersonaliseerde scores en bruikbare rapportages biedt, zodat leiders inzicht krijgen in hun unieke capaciteit voor menselijk leiderschap.

Menselijke Leider
Onderzoek

Driemaandelijkse en geavanceerde rapporten over trends in menselijk leiderschap op basis van eigen onderzoek en analyses van Potential Project.

Lees meer

De beoordeling van de menselijke leider

De Human Leader Assessment meet de menselijke leiderschapsmindsets van een leider en de veranderingen daarin na verloop van tijd.

Hoogtepunten:

  • Het assessment is ontwikkeld door Potential Project gedragswetenschappers in samenwerking met academische onderzoekers. Alle vragen zijn wetenschappelijk gevalideerd.
  • De beoordeling is 360-gebaseerd, dus leiders zien de resultaten van hun zelfbeoordelingen en de beoordelingen van waarnemers (collega's, directieleden) die zijn gekozen om deel te nemen aan de beoordeling.
  • Leiders ontvangen een persoonlijk rapport met tips om hun leiderschap te verbeteren en de kloof tussen hun zelfbeoordeling en de beoordeling van de waarnemer te dichten.
  • Sponsors en beheerders hebben toegang tot een dashboard om geaggregeerde patronen over leiderschapsgroepen te bekijken.

Klaar om de reis te beginnen?

Laten we samen bouwen aan meer menselijke werelden van werk. Als u geïnteresseerd bent om het Human Leader Compass of de Human Leader Assessment naar uw organisatie te brengen, stuur ons dan hier een bericht.

Laten we praten.

Neem contact met mij op
Dank je! Jouw bericht is ontvangen!
! Er is iets misgegaan bij het verzenden van het formulier.